• Haberler

8.1.2020

Değerli Dostlarımız,
Lisans alımında yeni uygulamaya gören geçerli lisansı vize etmek için sağlık raporu gerekmediği sadece TYF Başkanlığına Vize formu ekinde “Yelken Sporu yapmak için herhangi bir sağlık sorunu olmadığına” dair bir dilekçe verilmesi gerektiği ile ilgili TYF duyuru ekte sunulmuştur, İlk lisans çıkartmak için daha önce duyurduğumuz gibi aile hekiminden alınmış sağlık raporu gerekmektedir. Lisans çıkarma işlemlerinin hızlandırılması hem sizi hem de bizi rahatlatacaktır.

TYF Duyurusu;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği” 14.12.2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmelik kapsamında 16.12.2019 tarih ve 24046111-130.99-E.1489432 sayılı yazı ile Federasyonumuza bildirilen “Sporcu Lisans, Vize ve Transfer İşlemleri İle İlgili Uygulanacak Esaslar” ın 4.maddesi gereğince vize işlemleri yürütülmektedir.

Bu bilgiler ışığında;
Türkiye Yelken Federasyonu’na ait “Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatı” Bakanlık Olur’u ile yayımlanıncaya kadar ilgili yönetmelik ve esaslar doğrultusunda, Federasyonumuzun 07.01.2020 tarih ve 152 sayılı İcra Kurulu kararına istinaden 2020 yılı sporcu lisans vize işlemleri için sağlık raporu şartı aranmayacak ve sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya elverişliliğine dair yazılı beyanı esas alınacaktır. Reşit olmayan lisanslı sporcularımız için veli ya da vasisi yazılı beyanda bulunacaklardır.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer İşlemleri İle İlgili Uygulanacak Esaslar Federasyonumuz tarafından yürütülecektir.

Konuyu bilgilerinize sunarız.
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU

Tüm Haberler

Back to top